Bestil tid: Tlf. 53 54 05 52

Kundetilfredshedsanlyse

1. Hvor tilfreds er du overordnet med CardioLab’s skanning og svar?

Ikke tilfreds - 012345678910 - Yderst tilfreds

2. Hvor tryg føler du dig efter skanningen?

Ikke tryg - 012345678910 - Yderst tryg

3. Er det blevet nemmere for dig at leve sundt efter skanningen?

Ikke nemmere - 012345678910 - Meget nemmere

4. Hvordan oplevede du tidsbestillingen via vores hjemmeside?

Besværlig - 012345678910 - Yderst nem og bekvem

5. Hvor tilfreds er du med den modtagelse, du fik på CardioLab’s speciallægeklinik?

Ikke tilfreds - 012345678910 - Yderst tilfreds

6. Hvordan var din oplevelse af selve scanningen med sonografen?

Ikke god - 012345678910 - Yderst god

7. Levede det svar, du fik fra CardioLab’s specialist pr. mail op til dine forventninger?

Nej, slet ikke - 012345678910- ja, fuldstændig.

8. Hvor godt synes du, at din læge har brugt dine resultater?

Ikke godt - 012345678910 - Yderst godt -

9. Har du anbefalet CardioLab’s ultralydsundersøgelse til andre?

JaNej

Hvis ja - hvem?

Hvis nej - hvorfor ikke ?

10. Hvilke af nedenstående CardioLab ydelser kunne du være interesseret i at benytte dig af som opfølgning
på din undersøgelse? (Sæt gerne flere krydser)

En privatkonsultation hos en af vores hjerte-karspecialister
En personlig kostplan
Et decideret forløb med kontroller og opfølgning på mail eller telefon
En konsultation hos en af vores diætister
En konsultation hos en motionsekspert, der kan lægge en personlig motionsplan for dig
Et motionsforløb med coaching og opfølgning på mail eller telefon

11. Er der noget CardioLab kan gøre bedre?

Back to Top

Kontakt CardioLab