Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Hvorfor er CardioLab her?

Vi vil forebygge sygefravær og livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og blodpropper. Vi vil arbejde med fordele og forebyggelse frem for behandling. Vi møder vores private- og erhvervskunder, hvor de er, i øjenhøjde og kommer ud på arbejdspladsen med Den mobile Klinik. Vi gør meget ud af at forklare forebyggelse, så alle kan være med. Det har vi stor erfaring med virker. Medarbejder-omsorg handler ikke kun om bundlinje, men om varig investering i mennesket, og dermed samfundet.

I CardioLab lærer vi så meget af vores kunder om livsstil og vaner. Ligesom vi lærer fra os om forebyggelse, at vi højner og er med til at skabe et fællesskab om bedre sundhed. Vi oplever stor lydhørhed hos alle, uanset personlige og livsstilsmæssige udfordringer.  Fordi vi forklarer det med en relevans og når ind til de mest skeptiske. Det er en af grundene til at vi også kan få mænd til lægen.

 
Vi har siden åbningen i 2015 haft mere end 4000 skanninger, 
opnået effektfulde sundhedsforløb med mange af vores kunder, 
der har ændret livsstil og fået et rigere arbejds- og privatliv.

En sundere fremtid

CardioLabs vision er at sætte viden til rådighed, gøre en forskel for den enkelte person, medarbejder, dennes familie og virksomhed. Vi vil gerne være med til at udligne den skævvridning i sygdomsmønstret, der ofte rammer de  faglærte og ufaglærte hårdt. Vi vil gerne være med til sænke sygefraværet på de danske arbejdspladser og rådgive omkring forebyggelse af livsstilssygdomme. Derfor har vi oprettet Den mobile Klinik og kommer ud på rbejdspladserne.

Smitter sundhed? Ja.
Vi vil gerne garantere, at sundhed smitter. 

  • MEN - 80 procent af blodpropperne kan forebygges! Det er det, der driver os.

CardioLab – Historie

Cardiolab er en speciallægeklinik og specialiseret i forebyggende undersøgelser for hjertekarsygdomme – især med fokus på tidlig opsporing af åreforkalkning og blodpropper som følge af åreforkalkning. I 2015 købte administrerende direktør Janet Alsø CardioLab, som en reaktion på 

den store sociale skævhed, der findes indenfor hjertekarsygdomme. Risikoen ved en usund livsstil er meget stor. Livsstilssygdomme er snigende, de giver invalidering og kan koste både arbejdet og livetCardioLab skulle gå en anden vej, end den gængse hos privatklinikker. CardioLab Erhverv er modelleret over den fag- og ufaglærte på +40, måske skiftende arbejdstider og en svaghed for den lette løsning på madpakken. 


Sådan så de første streger til CardioLab ud!


  • CardioLab blev bygget over en af de sværeste grupper at nå.

I CardioLab sætter vi barren højt, når det gælder rummelighed og socialt ansvar, 
fordi vi ser og favner mennesker, der hvor de er. 
Vi tør det. Vi gør det. Vi tager et ansvar for det.


Medarbejdere

Tekst om medarbejderen
Ulla Walseth
Sonograf/sygeplejske
Per Hildebrandt Dr. Med. Speciallæge i kardiologi og intern medicin Formand for Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for præventiv kardiologi (2003 – 2006). Desuden medlem af arbejdsgrupper i DCS mhp udarbejdelse af guidelines for AKS, præventiv kardiologi, hjertesvigt, diabetes og hjertesygdom. Forfatter på ca. 250 videnskabelige publikationer. Klinikchef ved Kardiologisk-endokrinologisk Klinik E, Frederiksberg Hospital (1995-2006), nu ejer af Frederiksberg Hjerteklinik
Per Hildebrandt
VIrksomhedsansvarlig læge
Speciallæge, Ph.d, Christian Tuxen, Overlæge Bispebjerg Hospital Født 1958, læge 1987, speciallæge i intern medicin 1996 og hjertesygdomme 2003 PhD 2003 Overlæge og leder af komplekst hjerteafsnit Y12 på Bispebjerg Hospital Forfatter på ca. 80 videnskabelige publikationer Lektor ved Københavns Universitet Interesseområder hjertesvigt, forhøjet blodtryk og rytmeforstyrrelser
Christian Tuxen
Kardiolog
Info om medarbejderen
Carsten Jensen
Sundhedskonsulent/sælger
+45 4089 7910 Anja.Olsen@CardioLab.dk
Anja Olsen
Komunikationsmedatbejder
+45 2290 8795 Bo.Kjaerby@CardioLab.dk
Bo Kjærby
Grafisk designer
Info om medarbejderen
Kommende medarbejder?
Sonograf søges
Info om medarbejderen
Susan Alsø
Direktør/ejer
Janet Alsø
Adm. Direktør