Your address will show here +12 34 56 78

Hvad vil du vide om 
sundhed og sygefravær?

Hvad gør andre ved sygefravær? 
Går mænd til lægen? 
Hvor mange deltager i sundhedstjek?


 • Text Hover

Speciallægeklinik på jeres arbejdsplads 

CardioLab speciallægeklinik arbejder med forebyggelse af livsstils- og hjertekarsygdomme. Men man kan også have stress, have ondt i livet og have det svært i fællesskabet. Det tager vi også fat på. Vi starter, hvor problemet er, for at nå frem til både et fysisk, psykisk og socialt velværeMed ultralyd ser vi, om du kan tåle din livsstil. Det er helt individuelt, hvilken livsstil vi kan tåle. Det er kun en måde at finde ud af det på - se efter - det gør vi med ultralydDet bliver konkrete handlinger tilpasset netop dit behov, netop derfor bliver det også relevant at høre på. Det er en af grundene til at vi også kan få mænd til lægenDet er fakta om dig, ude på din arbejdsplads.

Vi har hverken samme skostørrelse eller kolesteroltal

 • Det handler om dig, din sundhed og dit liv - på din arbejdsplads. Måske kan du optimere på din indsats for at yde bedre? Måske skal du rette på livsstilen for at undgå at blive syg? Du kan helt sikkert gøre noget, før det er for sent, for nu ved du snart, hvad der skal til!
  Janet Alsø, Adm. direktør CardioLab
 • Text Hover

Sund, så der er energi til både arbejde og fritid

Taler vi om 5% syge eller 95% raske? Eller arbejder vi med 100% af medarbejderne omkring sundhed? Sundhed er et personligt begreb. Det handler om at have det godt med:


     ० sin krop

      sit sind

      sine medmennesker

      sit sociale liv

      sin kultur

      sit arbejde


Vi arbejder målrettet med sundhed, trivsel og fællesskaber som en del af den virksomhedskultur, der over årene holder sygefraværet nede.


Når vi kommer ud på arbejdspladserne, ser vi ofte at medarebjderne i forløbet bliver overfor hinanden og bakker op om hinandens individuelle mål med sundheden og den nye livsstil.  Vi oplever, at det højner både fællesskabet og empatien

 • Text Hover
 • Text Hover

Hvor er dine tæer ømme?

० Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel og -tilfredshed?
० Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme? 
० Eller søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag, som I overvejer at indføre eller har indført?

Direkte...

Knap 8 mia. kr årligt i produktionstab. Livsstilssygdommene giver både korttids- og langtidssygefravær. Livsstilssygdommene KOL, diabetes og hjertekarsygdomme giver et samlet årligt produktionstab på 7,9 mia. kr. (Sundhedsstyrelsen 2015)

Indirekte...

Ringer du vikaren? Udgifter til rekruttering af vikar eller afløser.   Kan du arbejde over? Timebaserede lønudgifter, oplæring og omlægning af vagtplaner. Stigende fejlprocent og nedgang i omsætningen.ROI på 1,5-5

Afkast på investering i langsigtet sundhedstiltag.

Helbredsundersøgelser med opfølgning flytter op til 50% fra høj- til lavrisikogruppenReturn on investment på 1,5 til 5 gange på langsigtede sundhedstiltag. Gør det en forskel?

Trivsel

Hvis sundhedsfremmeindsatsen skal hæves til det strategiske niveau, skal indsatsen ikke betragtes som et projekt, men derimod som en langsigtet og vedvarende indsats. Giver det noget? Jo, fokus på sundhed og trivsel. Øget arbejdsglæde og fællesskaber. Forebyggelse af langtidssygefravær. Hvad skal der til ?

 • Text Hover

Sundhedsforløb på arbejdspladsen

Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel- og tilfredshed?
० Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme?
० Søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag I har eller overvejer at indføre?

Sundhed ind i APV-en

Viden om sundhed og effekt af indsatser. Målbare data, som efterlyses af medarbejdere, ledelse og bestyrelse. På den måde bliver beslutninger taget på basis af en regulær viden og ikke formodninger. CardioLab leverer en statistisk baseret rapport med klare handlingsforslag om hvor I for mest sundhed for pengene.

Risikovurdering

Kend risikoen nu og fremadrettet. Hvordan udvikler virksomhedens samlede risikoprofil sig for medarbejdergruppen? Hvilke typer sygemeldinger rammer de forskellige aldersgrupper og hvordan forebygges de? CardioLab kortlægger jeres risiko. Så kan vi lægge en plan for forebyggelse af sygdom og fravær.

Dokumentation

Mål effekten af jeres sundhedsstrategi Forventningsdannelse bør komme til udtryk i klart formulerede fordele for både organisation og medarbejdere. Hvad får I ud af indsatsen. Det giver basis for en levende sundhedsstrategi og kræver, at effekten kan dokumenteres. CardioLab leverer både sparing til jeres sundhedsstrategi eller udarbejder en ny sammen med jer.

Fasthold medarbejderne

Årlige tilbagevendende sundhedsforløb er en af de faktorer, som fastholder medarbejdere. Dels for at det er attraktivt at blive på arbejdspladsen, dels for at det ...er muligt uden sygdom. Der er en kraftigt signalværdi i at være langsigtet i udmeldingerne i forhold til medarbejdere. CardioLab leverer en vifte af indsatser tilpasset jeres organisation.

Arbejdsmiljøcertificering

Indsatsen er klar og rapporten skrevet. Et tydeligt signal til omverdenen og de ansatte om, at ledelsen prioriterer arbejdsmiljøet højt. Desuden er der den lille krølle, at virksomheder med certifikat ikke bliver screenet af Arbejdstilsynet. CardioLab har sundhedsforløb, som bruges direkte i certificeringsprojekt og levere rapporting direkte til brug til audit.

Trivsel

Et fælles sprog og accept af en sundere livsstil Alle har et ansvar for at yde ind i arbejdsfællesskabet. Ellers er det kollegaerne, som kommer til at bære byrden for manglende lederskab. CaradioLab arbejder målrettet med fællerskaber og et fælles sprog med basis i trivsel.

Vil du vide om sundhed smitter?

Og har du 20 min? Så kommer vi forbi og deler vores viden.

Virksomhedsrapport - sundhed på formel


Vi udarbejder en rapport om virksomhedens risiko i relation til livsstilssygdomme 

Udgangspunktet er de målinger og observationer, vi foretager os jer. 
Vi giver jer viden om, hvordan I omkostningseffektivt kan håndtere de risici, der leder mod både kort- og langtidssygefravær. 

Rapporten medtager observationer om adfærd og mulige tiltag til ændringer.

Vi arbejder med de enkelte risiko komponenter; der alle leder mod livsstils- og hjertekarsygdomme.
     Hvad er status nu med jeres medarbejdersammensætning?
     Hvordan ændrer I jeres risikoprofil fremadrettet?
     Hvordan kan I håndtere dette?
     Hvilken kultur understøtter sundhed hos jer?
     Hvordan hænger det sammen med jeres APV?


Vi giver jer viden om, hvordan I omkostningseffektivt kan håndtere de risici, der leder mod både kort- og langtidssygefravær.

 • Text Hover

Referencer - vil du vide om sundhed smitter?

 • Jeg har haft en god oplevelse med CardioLab - stor ros for undersøgelserne og måden I har håndteret mødet med medarbejderne på
  Kjeld Jensen, Driftsleder
 • Jeg tænker altid lidt mere på sundhed, når I har været forbi.
  Lotte Brøndsgaard, HR partner, Royal Unibrew
 • Text Hover