Your address will show here +12 34 56 78

Hvad vil du vide om 
sundhed og sygefravær?

Er sygefraværet højt? Hvad gør andre ved sygefravær? Går mænd til lægen? Hvor mange deltager i sundhedstjek?

Hvor mange kommer så afsted til lægen? Har sundhedstjek en effekt?

Hvor mange uopdagede tilfælde er der af forhøjet blodtryk, kolesterol og sukkersyge? Hvad er sundhed?

Kan man tale om sundhed med medarbejderne? Er det en måde at fastholde medarbejderne på?

० Giver sundhed flere og bedre medarbejdere?

 • Text Hover

Speciallægeklinikken 
kommer ud på jeres arbejdsplads

CardioLab speciallægeklinik arbejder med forebyggelse af livsstils- og hjertekarsygdomme. 

Men man kan også have stress, have ondt i livet og have det svært i fællesskabet. 


Det tager vi også fat på. 


Vi starter, hvor problemet er, for at nå frem til både et fysisk, psykisk og socialt velvære. 

Vi viser hvordan du ser ud indeni. 


Med ultralyd ser vi, om du kan tåle din livsstil.


    Måske kan du optimere på din indsats for at yde bedre.

     Måske skal du rette på livsstilen for at undgå at blive syg.

    Du kan helt sikkert gøre noget, før det er for sent, for nu ved du, hvad der skal til.


Det er helt individuelt, hvilken livsstil vi kan tåle.


Vi har hverken samme skostørrelse eller kolesteroltal.

Det er kun en måde at finde ud af det på - se efter - det gør vi med ultralyd.

Det bliver konkrete handlinger tilpasset netop dit behov, netop derfor bliver det også relevant at høre på.


Det er en af grundene til at vi også kan få mænd til lægen. 


Det er fakta om dig, ude på din arbejdsplads.

Sund, så der er energi til både arbejde og fritid

Taler vi om 5% syge? 95% raske eller arbejder vi med 100% af medarbejderne omkring sundhed?


Sundhed er et personligt begreb. 

Det handler om at have det godt med:


     ० sin krop

      sit sind

      sine medmennesker

      sit sociale liv

      sin kultur

      sit arbejde


Vi arbejder målrettet med sundhed, trivsel og fællesskaber som en del af den virksomhedskultur, der over årene holder sygefraværet nede.


Når vi kommer ud på arbejdspladserne, ser vi ofte, hvor engageret medarbejderne i forløbet bliver overfor hinanden og bakker op om hinandens individuelle mål med sundheden og den nye livsstil. 


Vi oplever, at det højner både fællesskabet og empatien. 

 • Text Hover

Hvor er dine tæer ømme?

 Har du råd til højt sygefravær? ० Hvordan kan du understøtte medarbejderne?

० Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel og -tilfredshed?

० Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme?

० Eller søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag, som I overvejer at indføre eller har indført?

० Der er rigtig mange årsager til at gøre noget ved sundheden.

० Bonus - det letter faktisk på flere ømme punkter på en gang.

Direkte...

Knap 8 mia. kr årligt i produktionstab. Livsstilssygdommene giver både korttids- og langtidssygefravær.


Livsstilssygdommene KOL, diabetes og hjertekarsygdomme giver et samlet årligt produktionstab på 7,9 mia. kr. 

(Sundhedsstyrelsen 2015)

Indirekte...

Ringer du vikaren?
Udgifter til rekruttering af vikar eller afløser. 

Timebaserede lønudgifter, oplæring og omlægning af vagtplaner. 
Kan du arbejde over?

Stigende fejlprocent og nedgang i omsætningen.

ROI på 1,5-5

Afkast på investering
.


Helbredsundersøgelser med opfølgning flytter op til 50% 
fra høj- til risikogruppen sundhedsindsatser i henhold til Sundhedsstyrelsen.Return on investment på 1,5 til 5 gange på langsigtede.


Gør det en forskel?

Trivsel

Hvis sundhedsfremmeindsatsen skal hæves til det strategiske niveau, skal den ikke betragtes som et projekt, men derimod som en langsigtet og vedvarende indsats.


Giver det noget?

Fokus på sundhed og trivsel.

Øget arbejdsglæde og fællesskaber.

Forebyggelse af langtidssygefravær.

Hvad skal der til ?

 • Text Hover

Sundhedsforløb på arbejdspladsen

Døjer I med højt sygefravær? Ønsker I nye værktøjer til at sikre medarbejdertrivsel- og tilfredshed?

० Har I mange medarbejdere i risikogruppen for livsstilssygdomme?

० Eller søger I bedre dokumentation for de sundhedstiltag I har eller overvejer at indføre?

Sundhed ind i APV

Mål effekt på sundhed og omkostninger over tid. 
Det giver viden om sundhed og effekt af indsatser. 

Målbare data, som efterlyses af medarbejdere, ledelse og bestyrelse. På den måde bliver beslutninger taget på basis af en regulær viden og ikke formodninger. 

Risikovurdering

Kend risikoen nu og fremadrettet. 

Hvordan udvikler virksomhedens samlede risikoprofil sig for medarbejdergruppen? Hvilke typer sygemeldinger rammer de forskellige aldersgrupper og hvordan forebygges de? Vi arbejder med en kortlægning af risikoen for, at muliggøre forebyggelse.

Dokumentation

Mål effekten af jeres sundhedsstrategi.

Forventningsdannelse bør komme til udtryk i klart formulerede fordele for både organisation og medarbejdere. Hvad får medarbejderen ud af det?

Hvad får organisationen ud af det? Det giver basis for en levende sundhedsstrategi og kræver, at effekten kan dokumenteres.

Trivsel

Et fælles sprog og accept af en sundere livsstil.

Alle har et ansvar for at yde ind i arbejdsfællesskabet. Ellers er det kollegaerne, som kommer til at bære byrden for manglende lederskab.

Arbejdsmiljøcertifikat

Målbart og veldefineret. 

Et værktøj til opfølgning. Der er fokus på, at arbejdsmiljøpolitikken inddrager medarbejderne, på handleplaner og processer ved en certificering.


CardioLab har sundhedsforløb, som kan bruges direkte i certificeringsarbejdet.

Fasthold medarbejdere

Fasthold medarbejderne med sundhedsforløb.

Årlige tilbagevendende sundhedsforløb er en af de faktorer, som fastholder medarbejdere. Dels for at det er attraktivt , at blive på arbejdspladsen, dels for at det er muligt. 

Der er en kraftigt signalværdi i at være langsigtet i udmeldingerne i forhold til medarbejdere. Det giver medarbejderen en tro på, at det ikke blot er endnu et projekt fra ledelsen, som ikke har nogen forankring hos medarbejderne.

Virksomhedsrapport

Sundhed på formel

Vi udarbejder en rapport om virksomhedens risiko i relation til livsstilssygdomme. 

Udgangspunktet er de målinger og observationer, vi foretager os jer. 
Vi giver jer viden om, hvordan I omkostningseffektivt kan håndtere de risici, der leder mod både kort- og langtidssygefravær. 

Rapporten medtager observationer om adfærd og mulige tiltag til ændringer.

Vi arbejder med de enkelte risiko komponenter; der alle leder mod livsstils- og hjertekarsygdomme.
     Hvad er status nu med jeres medarbejdersammensætning?
     Hvordan ændrer I jeres risikoprofil fremadrettet?
     Hvordan kan I håndtere dette?
     Hvilken kultur understøtter sundhed hos jer?
     Hvordan hænger det sammen med jeres APV?


Vi giver jer viden om, hvordan I omkostningseffektivt kan håndtere de risici, der leder mod både kort- og langtidssygefravær.

 • Text Hover

Referencer

 • Jeg har haft en god oplevelse med CardioLab - stor ros for undersøgelserne og måden I har håndteret mødet med medarbejderne på
  Kjeld Jensen, Driftsleder
 • Jeg tænker altid lidt mere på sundhed, når I har været forbi.
  Lotte Brøndsgaard, HR partner, Royal Unibrew

Vil du vide om sundhed smitter?

Kontakt os

 • Text Hover