Your address will show here +12 34 56 78

Undersøgelser

Risikoprofil– skanning af halspulsårer

Graden af åreforkalkning vurderes ud af ultralydsskanning af halspulsårerne.

Har til formål at afdække tidlige forstadier til blodpropper og dermed give dig mulighed for at stoppe udviklingen af evt. åreforkalkning og dermed den største risiko for at få en blodprop.

Åreforkalkning kan ikke identificeres ved almindelig helbredsundersøgelse hos egen læge.

Bør overvejes af dig, hvis du er mand over 40 eller kvinde over 45 år.

Undersøgelsen afsluttes med en målrettet personlig rapport, hvor du modtager alle værdier og resultater sammen med speciallægens konkrete vurdering og anbefalinger ud fra din situation.

Du kan læse mere her 

kr. 2.995

Udvidet risikoprofil – skanning af hals- og hovedpulsårer

Graden af åreforkalkning vurderes ud af ultralydsskanning af halspulsårerne. Den store hovedpulsåre i maven skannes med formål at se efter udposninger. Har til formål at afdække tidlige forstadier til blodpropper og dermed give dig mulighed for at stoppe udviklingen af evt. åreforkalkning og dermed den største risiko for at få en blodprop. Åreforkalkning kan ikke identificeres ved almindelig helbredsundersøgelse hos egen læge. Undersøgelsen bør overvejes af dig, hvis du er mand over 40 eller kvinde over 45 år. Afsluttes med en målrettet personlig rapport, hvor du modtager alle værdier og resultater sammen med speciallægens konkrete vurdering og anbefalinger ud fra din situation

Du kan læse mere om hovedpulsåreskanning her

kr. 3.495


Hjertesund m. hjerteskanning

Fokus på hjertets tilstand 

Er til dig, der har mistanke om, at dit hjerte ikke fungerer godt nok. 

Er til dig, der let bliver forpustet og har tendens til hævede ben.

Skanningen har til formål at afdække evt. forstadier til blodpropper og dit hjertes størrelse, samt hjerteklappernes funktion, så evt. sygdomme kan diagnosticeres. 

Skanningen giver dig mulighed for at stoppe udviklingen af evt. åreforkalkning og dermed den største risiko for at få en blodprop. Afsluttes med en målrettet personlig rapport, hvor du modtager alle værdier og resultater sammen med speciallægens konkrete vurdering og anbefalinger ud fra din situation

Du kan læse mere her

kr. 5.995

Hjertesund m. arbejdstest: Fokus på hjertets kapacitet

Afklarer dit hjertes funktion i forbindelse med fysisk arbejde og giver dig vished for, om dit hjerte fungerer godt nok. Er til dig, der vil kende dit hjertes kapacitet, samt om du fx kan tåle at motionere mere. Har til formål at afdække dit hjertes funktion samt evt. forstadier til blodpropper. Giver dig mulighed for at stoppe udviklingen af evt. åreforkalkning og dermed den største risiko for at få en blodprop. Undersøgelsen afsluttes med en målrettet personlig rapport, hvor du modtager alle værdier og resultater, sammen med speciallægens konkrete vurdering og anbefalinger ud fra din situation.
Du kan læse mere her

kr. 5.995


Hovedpulsåreskanning

Hovedpulsåretesten er et tillæg til de øvrige undersøgelser. Den har til formål at se, om der skulle være en udposning på hovedpulsåren i maven. Store udposninger er farlige, da de kan briste, udposning på hovedpulsåren rammer hyppigst mænd og er en tilstand, som er meget arveligt betinget. Bør i særlig høj grad overvejes, hvis du har en eller flere i din familie, som har fået konstateret udposning på hovedpulsåren, og du er 40 – 50 år. Bør også overvejes af dig, hvis du er en mand over 60. Undersøgelsen afsluttes med en målrettet personlig rapport, hvor du modtager alle værdier og resultater,  sammen med speciallægens konkrete vurdering og anbefalinger ud fra din situation.

Du kan læse mere her

kr. 1.495
-ved tilkøb til andre undersøgelser kr. 500

Livsstilssamtale + blodprøver

En samtale omhandlende din livsstil med henblik på optimering af denne. Vi kommer blandet andet omkring dine motionsvaner, din kost, din tobak og dine alkoholvaner. Du får taget blodprøver, hvor vi ser på dit kolesteroltal og langtids sukkertal.  Varighed: 30 min. 

kr. 795

Speciallægekonsultation hos kardiolog

For dig, der har en henvisning fra egen læge og ønsker en hurtig undersøgelse. Har til formål at afdække kendte hjertesymptomer.


kr. 3.495
Speciallægekonsultation: Kredsløbsundersøgelse

Er til dig, der har smerter i benene fx når du går eller om natten, har kolde ben eller fingre. Eller du har sår på benene, som har svært ved at hele. Eller smerter i armene, når du bevæger dem meget.

Undersøgelsen har til formål, at afdække om åreforkalkning er årsagen til dine gener.

Ubehandlede smerter i arme og ben som følge af åreforkalkning, kan i værste fald føre til koldbrand og amputation.

Kredsløbsundersøgelsen afsluttes med en målrettet personlig rapport, hvor du modtager alle værdier og resultater, sammen med speciallægens konkrete vurdering og anbefalinger ud fra din situation.

Du kan læse mere her

kr. 3.495

Kontakt os

  • Text Hover